Pendekatan kami

  1. Pembelajaran murid secara aktif dan meningkatkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan murid
  2. Pembangunan persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan, iklim bilik darjah kondusif dan sekolah yang kondusif serta fleksibel, teknik PdP yang kreatif dan berkesan
  3. Pengurusan sekolah yang cekap dan mengutamakan kemenjadian murid, peningkatan capaian dan penggunaan ICT
  4. Penglibatan aktif komuniti setempat