Jadual Pencerapan

 

Pencerapan : 3 kali setahun :

Jan-Mac = RPH + borang pencerapan +PK 01/1 + PK 01/2 (Perbincangan PYD dengan PKP/GKMP/ KP) Apr- Julai = RPH + borang pencerapan +PK 01/1 + PK 01/2 ((Perbincangan PYD dengan PP2)

Ogos- Okt = RPH + borang pencerapan +PK 01/1 + PK 01/2 (Perbincangan PYD dengan PP1)

 

 

Jika Pencerap terdiri daripada Pengetua/ PKP/ GKMP maka Pencerap perlu sediakan= Toolkit 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5.

Guru Dicerap sediakan : RPH ,PK 01/1 + PK 01/2 (tetapkan tarikh perbincangan)

PP1 & PP2 perlu sediakan : Borang Skor SKPMg2 & menyatukan semua borang-borang untuk diserahkan dalam Fail Pencerapan (di luar