KPI Kurikulum

KPI KURIKULUM 2020

1. Sasaran GPS SPM 2020 ialah 3.97
2. Sasaran 100% lulus Sejarah SPM 2020
3. Sasaran 100% lulus Bahasa Melayu SPM 2020
4. Sasaran peningkatan 2% dalam mata pelajaran Matematik Tambahan

SPM 2020

5. Johan NILAM Peringkat WP Putrajaya
6. Sasaran 100% mendapat Tahap Penguasaan Minimum Bagi Ting. 1,2,3