Penilaian & Pentaksiran

JADUAL PENILAIAN & PENTAKSIRAN 2023

JADUAL PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN DALAMAN

2023/2024

PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN JENIS PENTAKSIRAN TARIKH CADANGAN TARIKH SEBENAR
PPT (T4 & T5) BERTULIS 7 OGOS-

18 OGOS

 

Pencapaian Objektif :

a.Penyediaan kertas peperiksaan dapat

berjalan dengan lancar mengikut

perancangan yang telah ditetapkan

dalam Takwim Sekolah.

Prosedur Kualiti :

1. Penyerahan /penerimaan/penyemakan/

pengesahan / mencetak kertas soalan

dalam masa 2 minggu sebelum hari

pertama peperiksaan;

2.Memastikan penggubal mematuhi JSU &

menyediakan skema markah & soalan

yang digubal telah ditandatangani oleh

penggubal, penyemak (KP) dan

pengesah.

3.Pengawas peperiksaan mengambil

kertas peperiksaan dan mengedarkan

kepada murid mengikut jadual

peperiksaan .

4. Mengawasi perjalanan peperiksaan;

5. Mengumpul skrip jawapan murid

dan menyerahkan kepada SUPD.

6.Menyerahkan skrip jawapan murid

kepada pemeriksa &  diperiksa mengikut

skema pemarkahan.

7.Penyelarasan markah.

8.Memeriksa skrip jawapan murid dan

merekod markah dalam SAPS @ IDMe.

9.Ketua Panitia & GKMP membuat

analisis dan laporan prestasi

pencapaian murid mengikut subjek.

10. Melaporkan kepada Pengetua.

11.SUPD menyediakan Slip Pelaporan

Murid untuk diserahkan kepada ibu

bapa & penjaga.

12.Menjalankan post mortem &

menjalankan program intervensi.

13.Sekiranya terdapat langkah-

langkah yang tidak mematuhi

spesifikasi, Pentadbir ambil

tindakan pembetulan merujuk

kepada PK 16  Pengurusan Kawalan

Perkhidmatan Yang Tidak Akur.

KEYIN PBD 1 (T1-T5) IDMe PBD OGOS
KEYIN SAPS PPT  @ TEMPLAT BERTULIS OGOS
UJIAN AMALI T4 (PPT) BERTUTUR BM 21 – 25 OGOS
BERTUTUR BI
MENDENGAR BM/BI

UTQH

AMALI FIZIK,KIMIA,

BIOLOGI

4 OGOS
UJIAN AMALI T5 (PPT) BERTUTUR BM 8 -12 MEI
BERTUTUR BI
MENDENGAR BM/BI

UTQH

AMALI FIZIK,KIMIA,

BIOLOGI

4 OGOS
PP SPM (T5) BERTULIS 16 – 30 NOV
UJIAN AMALI T5 (PP SPM) BERTUTUR BM 23 -27 OKT
BERTUTUR BI
MENDENGAR BM/BI

UTQH

AMALI FIZIK,KIMIA,

BIOLOGI

15 NOV
KEYIN SAPS PP SPM BERTULIS NOVEMBER
UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK (T1-T3) BERTULIS 8 JAN- 16 JAN
PAT (T4) BERTULIS 8 JAN- 19 JAN
UJIAN AMALI T4 (PAT) BERTUTUR BM 11- 15 DIS
BERTUTUR BI
MENDENGAR BM/BI

UTQH

22- 24 JAN
AMALI FIZIK,KIMIA,

BIOLOGI

5 JAN 2024
KEYIN SAPS SAPS PAT T4 @ UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK BERTULIS FEBRUARI

* Tarikh -tarikh adalah tertakluk kepada tarikh yang dikeluarkan oleh JPWPP yang berkuat kuasa dari masa

   ke masa

 

JADUAL PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN SPM 2023

PENTAKSIRAN & PEPERIKSAAN JENIS PENTAKSIRAN TARIKH
KERJA KURSUS

PEPERIKSAAN SPM 2023

KERJA KURSUS GKT APRIL-OKTOBER
KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN JUN – SEPTEMBER
KERJA KURSUS PERNIAGAAN JULAI-OKTOBER
KERJA KURSUS SAINS KOMPUTER OGOS-OKTOBER
KERJA KURSUS PSV MEI – NOVEMBER
PEPERIKSAAN SPM 2023 UJIAN AMALI TILAWAH,  AL-QURAN & HAFAZAN (UTQH) OKTOBER
AMALI FIZIK,KIMIA, BIOLOGI FEB
ULBS BAHASA MELAYU FEB
ULBS BAHASA INGGERIS FEB
UJIAN MENDENGAR BM & BI FEB
UPBA BAHASA JERMAN FEB
BERTULIS FEB

* Tarikh -tarikh adalah tertakluk kepada tarikh yang dikeluarkan oleh  LPM 2023 yang berkuat kuasa

   dari masa ke masa

 

                              Rujukan Skor SAPS