Penilaian & Pentaksiran

JADUAL PENILAIAN & PENTAKSIRAN 2024

PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN JENIS TENTATIF TARIKH PROSEDUR KUALITI
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SESI AKADEMIK (PPSA) (T4 & T5)

BERTULIS

24 JUN – 5 JULAI 2024

Pencapaian Objektif :

1.                   Penyediaan kertas peperiksaan dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang telah ditetapkan dalam Takwim Sekolah.

Prosedur Kualiti :

1.  Penyerahan / penerimaan / penyemakan/ pengesahan / mencetak kertas soalan dalam masa 2 minggu sebelum hari pertama peperiksaan;

2.  Memastikan penggubal mematuhi JSU & menyediakan skema markah & soalan yang digubal telah ditandatangani oleh penggubal, penyemak (KP) dan pengesah (GKMP @ PKP)

3.         Pengawas peperiksaan mengambil kertas peperiksaan dan mengedarkan kepada murid mengikut jadual peperiksaan .

4.  Mengawasi perjalanan peperiksaan;

5.  Mengumpul skrip jawapan murid dan menyerahkan kepada SUPD.

6.                   Menyerahkan skrip jawapan murid kepada pemeriksa & diperiksa mengikut skema pemarkahan.

7.  Penyelarasan markah oleh Panitia.

8.  Memeriksa skrip jawapan murid dan merekod markah dalam Sistem SPPB

9.  Ketua Panitia & GKMP membuat analisis dan laporan prestasi pencapaian murid mengikut subjek.

10.  Melaporkan kepada Pengetua.

11.               SUPD menyediakan Slip Pelaporan Murid untuk diserahkan kepada ibu bapa & penjaga.

12.  Menjalankan post mortem & menjalankan program intervensi.

13.               Sekiranya terdapat langkah- langkah yang tidak mematuhi spesifikasi, Pentadbir akan ambil tindakan pembetulan merujuk kepada PK 16 Pengurusan Kawalan

PENGISIAN SPPB PBD 1 JULAI /OGOS 2024
PPSA

UJIAN AMALI T4 (PPT)

BERTUTUR BM

8- 12 JULAI 2024

BERTUTUR B1
UTQH
AMALI FIZIK, KIMIA,BIOLOGI 9 JULAI 2024

UJIAN AMALI T5 (PPSA)

BERTUTUR BM

20 – 24 MEI 2024

BERTUTUR BI
UTQH
AMALI FIZIK, KIMIA,BIOLOGI 8 JULAI 2024
PP SPM (T5) BERTULIS 23 SEPT – 11 OKT 2024

UJIAN AMALI T5 (PP)

BERTUTUR BM 14 OKT – 18 OKT 2024
BERTUTUR BI
UTQH 26 -28 OGOS 2024
AMALI FIZIK, KIMIA,BIOLOGI 14 OKTOBER 2024
PENGISIAN SPPB BERTULIS OKT/ NOV 2024
UJIAN AKHIR SESI AKADEMIK (UASA) (T1-T3) BERTULIS 2 -6 DISEMBER 2024
PEPERIKSAAN AKHIR SESI AKADEMIK (PASA) T4 BERTULIS 2 -13 DISEMBER 2024
UJIAN AMALI T4 (PASA) BERTUTUR BM 16 -20 DISEMBER 2024
BERTUTUR BI
UTQH 16 -20 DISEMBER 2024 Perkhidmatan Yang Tidak Akur.
AMALI FIZIK, KIMIA,BIOLOGI 16 DISEMBER 2024
PENGISIAN SPPB BERTULIS DIS 24 /JAN 2025

*Jadual adalah tertakluk kepada tarikh yang dikeluarkan oleh Unit SPP JPWPP yang berkuat kuasa dari masa ke masa.

 

 

 

RUJUKAN SKOR SPPB               SKOR PBD

JADUAL PENTAKSIRAN SPM 2024

PEPERIKSAAN & PENTAKSIRAN JENIS PENTAKSIRAN TARIKH

KERJA KURSUS SPM 2024

KERJA KURSUS GKT 1 APR – 1 OKT 2024
KERJA KURSUS PRINSIP PERAKAUNAN 23 MEI -31 OGOS 2024
KERJA KURSUS PERNIAGAAN 19 JUN – 23 SEPT 2024
KERJA KURSUS SAINS KOMPUTER 1 OGOS 2023- 30 JUN 2024
KERJA KURSUS PSV 1 APR – 30 SEPT 2024

PEPERIKSAAN SPM 2024

UJIAN TILAWAH, AL-QURAN ,HAFAZAN DAN HADIS (UTQH) SEPTEMBER 2024
AMALI FIZIK, KIMIA, BIOLOGI 19 – 21 DIS 2024
UJIAN BERTUTUR BAHASA MELAYU 11 -14 DIS 2024
UJIAN BERTUTUR BAHASA INGGERIS 25 -28 DIS 2024
UJIAN MENDENGAR BM & BI 17 DISEMBER 2024
UPBA BAHASA JERMAN 21 OGOS 2024
BERTULIS 18 DIS 2024 – 23 JAN 2025