Dasar Kualiti

~ DASAR KUALITI SEKOLAH ~

Berusaha untuk mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan pelanggan selaras dengan DASAR dan FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN