Jawatankuasa Akademik

 

1. JawatankuasaIndukKurikulumSekolah
Pengerusi PengetuaCemerlang CikguRogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM CikguRozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum DatinCikguHjh. Norizan Binti Abdul Latiff
SetiausahaKurikulum CikguSalbiah Binti Sion
Pen. Setiausaha CikguMaslina Binti Md. Aya
Ahli Jawatankuasa PenyelarasKecemerlanganMen.Atas CikguRosni Binti Jaafar
PenyelarasKecemerlanganMen.Ren.  CikguZuriha Binti Zakaria
Guru Bimbingan&Kaunseling (Men.Atas) CikguBalwidar Binti Mohamad Rais
Guru Bimbingan&Kaunseling (Men.Rendah) CikguNorhasnah Binti Hussin
GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains&Matematik CikguMazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik &Vokasional CikguHamidah Binti Abd. Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti MohdYusoff
SetiausahaPeperiksaanDalaman/ SAPS CikguLatiffah Binti Yusof
CikguHalipah Binti Wakimen
Setiausaha SPM/ GROW CikguHasmawati Binti Yusof & H. Bosu
Setiausaha PT3 CikguMeyzi Binti Mohd. Yasin
SU PBS (Men. Atas ) CikguRosnorhafizani Binti Mohamed
SU PBS &Profil Murid (Men. Rendah) CikguAinul Binti Musa
Penyelaras SPBT CikguZuriati Che Ismail
Penyelaras PSS Cikgu Nor Hasmariza Binti Jaafar
PenyelarasBestari Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen

 

2. Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Kurikulum
Pen. Setiausaha Cikgu Maslina Binti Md. Aya
Ahli Jawatankuasa Penyelaras Kecemerlangan Men. Atas Cikgu Rosni Binti Jaafar
Penyelaras Kecemerlangan Men. Rendah  Cikgu Zuriha Binti Zakaria
Guru Bimbingan & Kaunseling (Men.Atas) Cikgu Balwidar Binti Mohamad Rais
Guru Bimbingan & Kaunseling (Men.Rendah) Cikgu Norhasnah Binti Hussin
GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abdul Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Setiausaha Peperiksaan Dalaman/ SAPS Cikgu Latiffah Binti Yusof
Cikgu. Halipah Binti Wakimen
Setiausaha SPM (GROW) Cikgu Hasmawati Binti Yusof & H. Bosu
Setiausaha PT3 Cikgu Meyzi Binti Mohd. Yasin
SU PBS (Men. Atas ) Cikgu Rosnorhafizani Binti Mohamed
SU PBS & Profil Murid (Men. Rendah) Cikgu Ainul Binti Musa
Ketua Panitia
Penyelaras Tingkatan

 

3. Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK HEM Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha SU SPM/ GROW Cikgu Hasmawati Binti Yusof & H. Bosu
Ahli Jawatankuasa SU Peperiksaan Dalaman /SAPS Cikgu Latiffah Binti Yusof
Cikgu Halipah Binti Wakimen
SU PT3 Cikgu Meyzi Binti Mohd. Yasin
SU PBS (Men. Atas ) Cikgu Rosnorhafizani Binti Mohamed
SU PBS & Profil Murid (Men. Rendah) Cikgu Ainul Binti Musa
GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abd.Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff

 

4. Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha 1 SU PBS (Men. Atas ) Cikgu Rosnorhafizani Binti Mohamed
Setiausaha 2 SU PBS & Profil Murid (Men. Rendah) Cikgu Ainul Asma Binti Musa
Ahli Jawatankuasa GKMP Teknik & Vokasional (Latihan) Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
GKMP Bahasa (Penyelaras) Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Kemanusiaan  (Pementoran) Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
GKMP Sains & Matematik (Pemantauan) Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
Kaunselor (Pentaksiran Psikometrik) Cikgu Balwidar Binti Mohamad Rais
Cikgu Norhasnah Binti Hussin
KP Bahasa Melayu Cikgu Rosilawati Binti Abdul Ghani
KP Bahasa Inggeris Cikgu Salwiza Binti Zainuddin
KP Grafik Komunikasi Teknikal (GKT) Cikgu Emylia Binti Barudin
KP Sains Komputer Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
KP Prinsip Perakaunan Cikgu Zuriha Bt. Zakaria
KP Pendidikan Moral Cikgu Rosnorhapizani Binti Mohamed
KP Pendidikan Islam Cikgu Rosnah Binti Pa’ee
KP Geografi Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
KP Sejarah Cikgu Siti Fairuz Binti Saifol
KP Pendidikan Seni Visual Cikgu Saudah Binti Ab. Manaf
Ketua Panitia PJK (SEGAK) Cikgu Nor Hanim Binti Hasran
Setiausaha PAJSK Cikgu Akmalunnisak Binti Md. Salleh
NILAM Cikgu Norhasmariza Binti Jaafar

 

5. Jawatankuasa Jadual Waktu /Jadual Waktu Relief/ Guru Ganti/ Melindungi Masa Instruksional           (MMI)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Cikgu Hamidah Binti Abdul Samad
Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
Ahli Jawatankuasa AJK Perancang GKMP
Ketua Panitia
AJK Kerja Cikgu Saudah Binti Ab. Manaf
Cikgu Rosnorhapizani Binti Mohamed
Cikgu Nurmaslina Binti Md. Aya
Cikgu Norawaida Binti Ab. Jaba
Cikgu Nur Raihana Binti Md. Nadzri

 

6.  KetuaPanitia
Panitia KetuaPanitia
Bahasa Melayu CikguRosilawati Binti Abdul Ghani
Bahasa Inggeris CikguSalwiza Binti Zainuddin
Matematik CikguSuzana Binti Mohd. Safian
SainsTeras CikguRoslija Binti Hashim
Biologi CikguLatiffah Binti Yusof
MatematikTambahan Cikgu Wan Azlillah Binti Wan Nawi
Fizik CikguMohd. Fahmi Bin Mohmad Junid
Kimia CikguNurmaslina Binti Md. Aya
Geografi CikguMasidayanie Binti Md. Zahari
Sejarah Cikgu Siti Fairuz Binti Saifol
Pendidikan Islam CikguRosnah Binti Pa’ee
Pendidikan Moral CikguRosnorhapizani Binti Mohamed
Rekabentuk&Teknologi (RBT) Cikgu Noor Azizah Bt. Ahmad
Pendidikan Seni Visual CikguSaudah Binti Ab. Manaf
Pendidikan Jasmani& Pendidikan Kesihatan Cikgu Nor Hanim Binti Hasran
PrinsipPerakaunan CikguZuriha Bt. Zakaria
Perniagaan Cikgu Siti Munirah Binti Md. Ali
Ekonomi CikguNurulintanFadzillah Bt. Zainal Abidin
Tasawwur Islam CikguHjh. Noreha Bt. Sarbini
Pendidikan Sivik&Kewarganegaraan DatinCikguHjh. Naimah Binti Ismail
GrafikKomunikasiTeknikal (GKT) CikguEmylia Binti Barudin
SainsKomputer Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
AsasSainsKomputer CikguNorawaida Binti Ab. Jaba
Bahasa Jerman Cikgu Siti Hajar Binti Zulkepli

 

7. Jawatankuasa Pusat SumberSekolah (PSS )
Pengerusi PengetuaCemerlang CikguRogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM CikguRozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum DatinCikguHjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Penyelaras GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Setiausaha Guru Media & PSS Cikgu Nor Hasmariza Binti Jaafar
Pen. Setiausaha Cikgu Siti Zalina Binti Md. Salleh
Ahli Jawatankuasa Penyelaras NILAM BM DatinCikguHjh. Naimah Binti Ismail
Penyelaras NILAM BI CikguZuriati Binti Che Ismail
Pusat Akses Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
CikguNorawaida Binti Ab. Jaba
BilikAkses 1(BilikMesyuarat) Cikgu Siti Zalina Binti Md. Salleh
Cikgu Siti Fairuz Binti Saipol
BilikAkses 2 (Ibnu Khaldun) CikguRoslija Binti Hashim
BilikAkses 3 (Bilik Seminar) CikguZuriha Binti Zakaria
BilikAkses 4 (Al-Farabi) Cikgu Nur Raihana Binti Nadzri
Bilik SBC CikguRosni Bin Jaafar
SudutPidato CikguRosilawati Binti Abdul Ghani
GKMP
KetuaPanitia

 

8. Jawatankuasa MBMMBI
Pengerusi PengetuaCemerlang CikguRogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM CikguRozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum DatinCikguHjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Penyelaras GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Setiausaha KP Bahasa Melayu CikguRosilawati Binti Abdul Ghani
Pen. Setiausaha KP Bahasa Inggeris CikguSalwiza Binti Zainuddin
Ahli Jawatankuasa GKMP
PenyelarasSudutPidato CikguRosilawati Binti Abdul Ghani
Penyelaras HIP CikguRooslizal Binti Ahmad Zuhdi
Persatuan Bahasa Melayu
Persatuan Bahasa Inggeris