Jawatankuasa Pengurusan

Pengetua Cemerlang : Cikgu Rogayah binti Talib (kedua dari kiri)

Pen. Kanan Akademik & Tadbiran : Cikgu Norol Hasana binti Mohamad Radzi (pertama dari kiri)

Pen. Kanan HEM : Cikgu Rozali bin Rajab (ketiga dari kiri)

Pen. Kanan Kokurikulum : Datin Cikgu Hjh. Norizan binti Abdul Latiff (keempat dari kiri)

 

1. Jawatankuasa Pengurusan Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Ahli Jawatankuasa GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar

 

2. Jawatankuasa Rancangan Strategik &Pemajuan Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Cikgu Latiffah Binti Yusof
Ahli Jawatankuasa GKMP
Guru Bimbingan & Kaunseling Cikgu Balwidar Binti Mohd. Rais
Cikgu Norhasnah Binti Hussin
Setiausaha Kurikulum Cikgu Salbiah Binti Sion
Setiausaha HEM Cikgu Rosni Eliana Binti Mohamad
Setiausaha Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Setiausaha TS25 Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
Setiausaha LDP/CDP CikguRosnah Binti Pa’ee
Setiausaha Pembestarian Sekolah Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen

 

3. Jawatankuasa Buku Pengurusan &Takwim Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Guru ICT Cikgu Norawaida Binti Ab. Jaba
Ahli Jawatankuasa GKMP
Guru Bimbingan & Kaunseling Cikgu Balwidar Binti Mohd. Rais
Cikgu  Norhasnah Binti Hussin
Setiausaha Kurikulum Cikgu Salbiah Binti Sion
Setiausaha Peperiksaan Cikgu Hasmawati Binti Yusof @ H.Bosu
Setiausaha HEM Cikgu Rosni Eliana Binti Mohamad
Setiausaha Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Setiausaha Sukan Cikgu Nor Hanim Binti Hasran

 

4. Jawatankuasa Pembantu Pengurusan (AKP)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar
Ahli Jawatankuasa GKMP
AKP

 

5. Jawatankuasa Projek Based Learning (PBL)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Naib Pengerusi 3 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Penyelaras GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Setiausaha Cikgu Nurfadilah Binti Alias
Penolong Setiausaha Cikgu Irmawani Binti Mustafa
Ahli Jawatankuasa GKMP
Guru-guru subjek T1, T2, T3
Penyelaras Koakademik

 

6. Jawatankuasa Data & Maklumat Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Guru Data Cikgu Nurmaslina Binti Md. Aya
PK Akademik : Pengurusan, Guru& Kurikulum                                                                                                                                                                    e-Operasi/ e-Prestasi/ e-SPLKPM/ SKPMg2 (Pentadbiran/ Kurikulum)/ e-SPLKPM/ SAPS/ GROW/                                              e-Pelaporan Profil Murid (PBD)/ Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian SPM (e-SPPT)
PK HEM : Pengurusan Sahsiah Murid, Keselamatan, Kebersihan, Kesihatan                                                                                                                                                                    APDM SSO/ e-Daftar/ e-Rekod Kesihatan Murid/ e-Bantuan Murid (APB)/ EMK/ e-PIDP/ SSDM/ SPKS/                 Psikometrik/ SKPMg2 (HEM)/ Sistem Profil Kerjaya Murid (sePKM).
PK Kokurikulum : Pengurusan Sukan & Program Murid Yang Menyokong Kurikulum                                                                                                                                 e-PAJSK/ SEGAK/ SKPMg2 (Koko)
Penyelaras Bestari :1Bestarinet /  VLE Frog / SSQS (Pembestarian ICT)
Ketua Kerani Kewangan :e-SPKWS / HrMIS /Laporan Kewangan TS25
Pembantu Tadbir Kewangan :e-Operasi (Daftar Keberadaan Guru)
Setiausaha PIBG :e-Sarana

 

7. Jawatankuasa Transformasi Sekolah 2025 (TS25)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu. Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
Pen. Setiausaha Cikgu Salbiah Binti Sion
Bendahari Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar
Penyelaras PAK21 Guru LDP/CPD Cikgu Rosnah Binti Pa’ee
Penyelaras Ikon Guru/ Aset GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Penyelaras Learning Walk GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
Penyelaras C&M/ C&C GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
Penyelaras PBL GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Cikgu Nurfadilah Binti Alias
Cikgu Irmawani Binti Mustafa
Publisiti Guru ICT Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
Cikgu Norawaida Binti Ab Jaba
Penyelaras SBC Cikgu Rosni Binti Jaafar
Penyelaras Showcase Cikgu Siti Hajar Binti Zulkepli
Penyelaras Laporan Aktiviti Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
Penyelaras Teachers’ Voice Pemegang PK10 (Aduan) Cikgu Rahaizah Binti Hassan
Penyelaras Students’ Voice Ketua Guru Pengawas Cikgu Mohd. Fahmi Bin Mohmad Junid
Penyelaras Community Voice Setiausaha PIBG Datin  CikguHjh. Naimah Binti Ismail
Penyelaras Lawatan/Jalinan Cikgu Balwidar Binti Mohamad Rais
Pasukan Middle Leader 1 GKMP
Pasukan Middle Leader 2 KP BM,KP BI, KP Sejarah, KP Maths,    KP Sains, Ikon guru

 

8. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar
Pen. Setiausaha Pembantu Tadbir Kewangan Pn. Nur Farhana Binti Abdul Aziz
Ahli Jawatankuasa GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
GKMP Kemanusiaan/ Pegawai Aset Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Guru Bimbingan & Kaunseling
Ketua Panitia

 

9. Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JPKAK)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Pegawai Aset/ GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Pen. Setiausaha Pen. Pegawai Aset Cikgu Saudah Binti Ab. Manaf
Ahli Jawatankuasa GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar
Pegawai Pelupusan/Penyelaras ICT Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
Pegawai Pemeriksa 1/Pembantu Makmal Pn. Farhana Binti Yahya
Pegawai Pemeriksa 2/Pembantu Makmal Pn. Hazlinda Binti Jalil
Pegawai Pemeriksa 3/ JPPT Maklumat FA29 Pn. Mariam Jamilah Binti Ramli
Pegawai Pemeriksa 4/GKMP Tek/Vok Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
Pegawai Pemeriksa 5/GKMP Sains &Maths Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
Pegawai Pemeriksa 6 Cik Noor Hidayah Binti Abd. Rahman
Pegawai Pemeriksa 7 En. Mohamad Adzwan Bin Sazali
Guru Media/ Penyelaras PSS Cikgu Norhasmariza Binti Jaafar
Penyelaras Makmal Cikgu Rosnah Binti Harun
Penyelaras Perabot Cikgu Mohd. Aliff Bin Mohd. Nordin
Cikgu Mohd. Farhan Bin Kamaruzzaman
Penyelaras Bengkel RBT Cikgu Noor Azizah Binti Ahmad
Penyelaras Stor Pejabat Pn. Nur Farhana Binti Abdul Aziz
Penyelaras Bilik Kaunseling CikguNorhasnah Binti Hussin
Penyelaras Aset/ Stok Panitia/ Bilik-Blik Akses Semua ketua panitia
Bilik SBC Penyelaras SBC
Penyelaras Aset Bilik Darjah Penyelaras tingkatan

 

10. Jawatankuasa Kerosakan Bangunan & Penyelenggaraan
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 2 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Pegawai Aset Tak Alih Cikgu Emylia Binti Barudin
Ahli Jawatankuasa Ketua Pembantu Tadbir Pn. Latifah Binti Omar
Penyaman Udara Pn. Farhana Binti Yahaya
Alat Pemadam Api Cikgu Wan Azlilah Binti Wan Nawi
Kerosakan & Selenggara Cikgu Mohd. Aliff Bin Mohd. Nordin
Cikgu Mohd. Farhan Bin Kamaruzzaman

 

11. Pemantau, Penyelaras Bilik Khas & Sudut-Sudut Khas
Nama Pemantau Lokasi Penyelaras
PKP Sudut TS25 Cikgu Masidayanie Binti Md. Zahari
Pandu Puteri
PK HEM Bilik Peralatan Majlis Rasmi/ Baju Graduasi Cikgu Wan Azlillah Binti Wan Nawi
Kelab Koperasi
PK HEM Bilik Sarana PIBG/ Sudut e-Sarana Datin Cikgu Hjh. Naimah Binti Ismail
PK HEM Sudut Bimbingan & Kaunseling Cikgu Balwidar Binti Mohamad Rais
Kelab Kerjaya
PK HEM Sudut ATHAM CikguNorhasnah Binti Hussin
Kelab Kerjaya
PK Kokurikulum Galeri Kokurikulum/ Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
PK Kokurikulum Bilik Kokurikulum/ aset kokurikulum Cikgu Akmalunnisak Binti Md. Salleh
PK Kokurikulum Sudut RIMUP & Perpaduan Datin Cikgu Naimah Binti Ismail
Kelab Malaysiaku
GKMP Bahasa Bilik Mesyuarat Utama (Bilik Media 1) Cikgu  Siti Zalina Binti Md. Salleh
KRS
GKMP Vok& Tek Bilik Jamuan Cempaka Cikgu Siti Zuriyati Binti Yahaya
Pandu Puteri
GKMP Bahasa Bilik PBL Cikgu Nurfadilah Binti Alias
Cikgu Irmawani Binti Mustafa
Kelab STEM
GKMP Bahasa Sudut Pidato Cikgu Rosilawati Binti Abdul Ghani
Persatuan Bahasa Melayu
GKMP Bahasa Sudut HIP Cikgu Rooslizal Binti Ahmad  Zuhdi
Persatuan Bahasa Inggeris
GKMP Bahasa Sudut PPPM CikguNorhasmariza Binti Jaafar
Pengawas PSS
GKMP Vok & Tek Bilik Seminar (Bilik Media 3) Cikgu Zuriha Binti Zakaria
Kelab Koperasi
GKMP Vok & Tek Bilik Mesyuarat Al Farabi (Bilik Media 4) Cikgu Nur Raihana Binti Nadzri
GKMP Bahasa Dataran Madani/ Ruang Resensi Ilmu Cikgu Nadia Fathin Nur Binti Che Nasir
GKMP Sains & Matematik Bilik Seminar Ibnu Khaldun (Bilik Media 2) Cikgu Roslija Binti Hashim
Kadet Remaja Sekolah
GKMP Sains & Matematik Taman Herba Sains Cikgu Fauziah Binti Mat Lazim
Pembantu Makmal
GKMP Kemanusiaan Dewan( dewan/ bahgian luar dewan)  (Pentas /Bahagian belakang pentas) Cikgu Saudah Binti Ab. Manaf
Cikgu Noor Zaiton Binti Abdullah
Kelab PSV
GKMP Kemanusiaan Galeri Sejarah Cikgu Siti Fairuz Binti Saifol
Cikgu Azlina Binti Mohamed Ali
Persatuan Sejarah

 

12. Jawatankuasa Pengurusan Surau Aisyah Humaira’ & Musalla Hadrat Sumayyah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 2 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Penyelaras GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd. Yusoff
Setiausaha Cikgu Hjh Noreha Binti Sarbini
Bendahari Cikgu Shamsiah Binti Hussain
Ahli Jawatankuasa Dakwah & Kerohanian Cikgu Norafiza Binti Mohamad
Imam & Bilal Skuad Aisyah Humaira’
GKMP
Guru-guru Pendidikan Islam

 

13. Jawatankuasa Jaringan Komuniti & Agensi Luar Untuk RIMUP & Perpaduan
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Naib Pengerusi 2 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 3 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Setiausaha SU Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Ahli Jawatankuasa GKMP
Guru Bimbingan & Kaunseling
Pegawai Perhubungan Sekolah (PPS)
Jabatan Bomba
Jabatan Perpaduan
Jabatan Penerangan
Wakil PIBG
Wakil Komuniti Setempat
Rakan Strategik Sekolah

 

14. Jawatankuasa Pembestarian Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Penyelaras VLE Frog/ SSQS/ e-Majalah/ Facebook/ Laman web SMKPP91 Cikgu Mohd. Afnan Bin Md. Mahyiddeen
Ahli Jawatankuasa Penyelaras e-Pembelajaran Cikgu. Norawaida Binti Ab. Jaba
Ikon Guru Bahasa Cikgu Rosilawati Binti Abdul Ghani
Ikon Guru Sains Cikgu. Mohd. Fahmi Bin Mohmad Junid
Ikon Guru Kemanusiaan Cikgu Shamsiah Binti Hussain
Ikon Guru Teknik & Vokasional Cikgu Zuriha Binti Zakaria
Guru Media & PSS Cikgu Norhasmariza Binti Jaafar
Penyelaras Teknikal & alat ICT Pn. Mariam Jamilah Binti Ramli

 

15. Jawatankuasa Mesyuarat Guru/ Dialog Prestasi Sekolah
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Cikgu Siti Zalina Binti Md. Salleh
Cikgu Siti Fairuz Binti Saifol
GKMP
Semua guru

 

16. Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah (SPKS)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Pengurus Kualiti Cikgu. Sulastri Binti Sugiman
Pen. Setiausaha Cikgu Hajariah Binti Hasran
Pegawai PK 01 (Pengurusan Pencerapan) Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
  Pegawai PK 02 (Pengurusan Jadual Waktu) Cikgu Hamidah Binti Abdul Samad
  Pegawai PK 03 (Pengurusan Peperiksaan) Cikgu Ainul Asma Binti Musa
  Pegawai PK 04 (Pengurusan Panitia) Cikgu Salbiah Binti Sion
  Pegawai PK 05 (Semakan Hasil Kerja Murid) Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
  Pegawai PK 06 (Pengurusan Pembangunan Staf) Cikgu Rosnah Binti Pa’ee
  Pegawai PK 07 (Pengurusan Pusat Sumber Sekolah) Cikgu. Norhasmariza Binti Jaafar
  Pegawai PK 08 (Pengurusan Bimbingan dan

Kaunseling)

Cikgu Bawidar Binti Mohamad Rais
  Pegawai PK 09 (Pengurusan Maklum balas

Pelanggan)

Cikgu Fauziah Binti Mat Lazim
  Pegawai PK 10 (Pengurusan Isu Pendidikan &

Aduan)

Cikgu Rahaizah Binti Hassan
  Pegawai PK 11(Pengurusan Mesyuarat) Cikgu Siti Zalina Binti Md. Salleh
  Pegawai PK 12 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan) Cikgu Zaida Binti Mohd. Yusoff
  Pegawai PK 13 (Pengurusan Kawalan Dokumen &

Rekod Kualiti)

Cikgu Sulastri Binti Sugiman
  Pegawai PK 14 (Pengurusan Audit Dalam ) Cikgu Rosnorhapizani Binti Mohamed
  Pegawai PK 15 (Pengurusan Perolehan dan

Pembelian)

Pn.Latifah Binti Omar
  Pegawai PK 16 (Pengurusan Kawalan Perkhidmatan

Yang Tidak Akur)

Cikgu Emylia Binti Barudin
Pegawai PK 17 (Tindakan Pembetulan,Pencegahan

dan Penambahbaikan)

Cikgu Munauwarah Binti Morni

 

17. Jawatankuasa Sumber Manusia & Pembangunan Profesional Berterusan (LDP/ CPD)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha CikguRosnah Binti Pa’ee
GKMP
Penyelaras Bestari Cikgu Afnan Bin Md. Mahyiddeen
Penyelaras e-Pembelajaran Cikgu Norawaida Binti Ab. Jaba
Ikon Guru Cikgu. Mohd. Fahmi Bin Mohmad Junid
Cikgu Shamsiah Binti Hussain
Cikgu Zuriha Binti Zakaria
Cikgu Rosilawati Binti Abdul Ghani
Penyelaras Teknikal & alat ICT Pn. Mariam Jamilah Binti Ramli

 

18. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
JK Pelaksana Setiausaha Kurikulum Cikgu Salbiah Binti Sion
Setiausaha HEM Cikgu Rosni Eliana Binti Mohamad
Setiausaha Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Standard 1 :Kepimpinan dan Hala Tuju        Pengetua
Standard 2 :Pengurusan Organisasi       Pengetua

PK Akademik                                                                                                                                                                                 PK HEM                                                                                                                                                                                         PK Kokurikulum

Standard 3 :Pengurusan Kurikulum, HEM, Kokurikulum & Sukan                                                                                                   PK Akademik                                                                                                                                                                                                        PK HEM                                                                                                                                                                                            PK Kokurikulum
Standard 4 :  Pengajaran & Pemudahcaraan (PdPc)                                                                                                   PK Akademik                                                                                                                                                                                 Cikgu Mazanah Binti Ibrahim (PK 01)

 

19. Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)  
Pengerusi Cikgu Rogayah Binti Talib DG 54
Setiausaha Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi DG 52
Ahli Jawatankuasa 1 Cikgu Rozali Bin Rajab DG 52
Ahli Jawatankuasa 2 Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff DG 52
Ahli Jawatankuasa 3 Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad DG 52
Urus Setia Pn. Latifah Binti Omar N 22

 

20.  Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Ketua Kumpulan 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Ketua Kumpulan 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Ketua Kumpulan 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Pasukan KIK GKMP
Ketua Panitia
Setiausaha bidang Kurikulum
Setiausaha bidang HEM
Setiausaha bidang Kokurikulum
21. Inovasi Dan Kajian Tindakan
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Mentor Kurikulum GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasional Cikgu Hamidah Binti Abd. Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Mentor HEM PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Mentor Kokurikulum PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
22. Jawatankuasa Pencegahan Wabak Penyakit & Bencana Alam
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK HEM Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK Akademik Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Setiausaha 3K Cikgu Noor Zaiton Binti Abdullah
Ahli Jawatankuasa Cikgu Wan Azlillah Binti Wan Nawi
Cikgu Zuriwati Binti Nawawi
23. Jawatankuasa Highly Immersive Programme (HIP)
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 2 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Naib Pengerusi 3 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Setiausaha Guru Bahasa Inggeris Cikgu Rooslizal Binti Ahmad Zuhdi
Ahli Jawatankuasa GKMP Bahasa Cikgu Wan Som Binti Wan Yusoff
GKMP Sains & Matematik Cikgu Mazanah Binti Ibrahim
GKMP Teknik & Vokasianal Cikgu Hamidah Binti Abdul Samad
GKMP Kemanusiaan Cikgu Zaida Binti Mohd Yusoff
Setiausaha Kurikulum Cikgu Salbiah Binti Sion
Setiausaha HEM Cikgu Rosni Eliana Binti Mohamed
Setiausaha Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Guru-Guru Bahasa Inggeris
24. Jawatankuasa Program Pasca PT3
Pengerusi Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Naib Pengerusi 1 PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Naib Pengerusi 2 PK Akademik Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi
Naib Pengerusi 3 PK HEM Cikgu Rozali Bin Rajab
Setiausaha Setiausaha Kokurikulum Cikgu Suzana Binti Mohd. Safian
Pen. Setiausaha Penyelaras Ting.3 Cikgu Saudah Binti Ab. Manaf                        Cikgu Zuriwati Binti Nawawi
Ahli Jawatankuasa Program Ko-Akademik GKMP
Program HEM Cikgu Norhasnah Binti Hussin
Pertandingan Sukan Cikgu Nor Hanim Binti Hasran
Program Hobi & Rekreasi Cikgu Siti Zuriyati Binti Yahaya
Program Lawatan/ Jalinan Cikgu Balwidar Binti Mohamad Rais

 

25. Ahli Lembaga Koperasi SMK Putrajaya Presint (1) Berhad
Penasihat Pengetua Cemerlang Cikgu Rogayah Binti Talib
Pengerusi PK Kokurikulum Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff
Penyelaras/ Pengurus EBB GKMP Vokasional & Teknik Cikgu Hamidah Binti Abdul Samad
Pengurus/ Setiausaha Cikgu Wan Azlillah Binti Wan Nawi
Bendahari Cikgu Zuriha Binti Zakaria
Pengurus Belian Cikgu Siti Hajar Binti Zulkepli
Pengurus Saham Cikgu Noor Azizah Binti Ahmad
Pengurus Stok Cikgu Nur Raihana Binti Mohd. Nadzri
Pengurus Jualan Cikgu Siti Munirah Binti Md. Ali
Juru Audit Dalaman Cikgu Ainul Asma Binti Musa
Ahli jawatankuasa murid (7 orang)

 

26 Jawatankuasa PIBG 2018/ 2019 No. Tel. Bimbit
Ex-Officio 1 Cikgu Rogayah Binti Talib 013-3563440
Ex-Officio 2 Datin Cikgu Hjh. Norizan Binti Abdul Latiff 012-5056854
Ex-Officio 3 Cikgu Norol Hasana Binti Mohamad Radzi 017-3699022
Ex-Officio 4 Cikgu Rozali Bin Rajab 019-5755467
Yang Dipertua En. Jaafar Sidek Bin Abdul Rahman 013-2049100
Naib Yang Dipertua En. Rozlan Bin Abu Kassim 016-3604406
Setiausaha Kehormat 1 Datin Cikgu Hjh. Naimah Binti Ismail 012-2373527
Setiausaha Kehormat 2 Cikgu Siti Zuriyati Binti Yahaya 019-5790477
Bendahari Kehormat 1 Cikgu Baizura Nor Juvitay Binti Sukarno 012-9863875
Bendahari Kehormat 2 Cikgu Nadia Fathin Nur Binti Che Nasir 012-9877013
Ahli Jawatankuasa (Ibu bapa) Pn. Nor Kamar Binti Hanapiah 011-37912808
En. Rasid Bin Ponondeen 016-2615597
En. Anuar Bin Mohd. Som 019-6677910
Pn. Kalawathy A/P Kahiraveloo 016-2095752
Ahli Jawatankuasa (Guru) Cikgu Mohd. Alimi Bin Abdullah 012-6941514
Cikgu Mohd. Fahmi Bin Mohmad Junid 012-2952709
Cikgu Azlina Binti Mohamed Ali 017-9396044
Cikgu. Afnan Bin Md. Mahyiddeen 012-9511167
Cikgu Shamsiah Binti Hussain 019-3858020
Juru Audit (Guru) Cikgu Nurulintan Fadzillah Binti Zainal Abidin 012-3439875
Juru Audit (Ibu Bapa) Pn. Norhayati Binti Din 019-6470561

 

KETETAPAN PENTADBIRAN

Learning Walk Pentadbir 1 kali seminggu
Learning Walk Panitia 1 kali sebulan
Coaching & Mentoring Pentadbir 1 bulan 2 kali
Bimbingan Instruktional (RPH) Guru berjumpa Penyemak 1 bulan 1 kali
Semakan Hasil Kerja Murid 2 kali setahun
Pencerapan Guru 3 kali setahun
PLC Setiap guru 2 kali setahun
Semua Guru Hasilkan 1 “Philosophy” dalam bentuk “jpeg”
Hasilkan 1 Modul Individu Kelas Ganti