Matlamat & Objektif

:: MATLAMAT STRATEGIK SEKOLAH ::

*Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran

*Meningkatkan kualiti guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran murid.

*Meningkatkan kualiti pendidikan STEM (Sains,Teknologi,Kejuruteraan dan Matematik)

*Meningkatkatkan kualiti pendidikan Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Sejarah.

*Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

*Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan e-pembelajaran.

 

:: OBJEKTIF SEKOLAH ::

* Memastikan pelajar mendapat pendidikan yang berkualiti dan cemerlang dari segi kurikulum,kokurikulum dan sahsiah

* Melahirkan pelajar berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai murni

* Melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri dan semangat juang yang tinggi

* Melahirkan pelajar yang sentiasa meletakkan amalan agama sebagai keutamaan

* Menyediakan kaki tangan guru yang komited , berkemahiran tinggi dan proaktif

* Menyediakan kaki tangan bukan guru yang komited, cekap dan amanah