Pakej Mata Pelajaran

PAKEJ MATA PELAJARAN TING. 1,2,3 (2023/ 2024)
TERAS @ WAJIB @ PILIHANKELASJADUAL PDPC HARIAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH PEND. ISLAM GEOGRAFI PENDIDIKAN SENI VISUAL PJPK ASAS SAINS KOMPUTER (ASK)  @ REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT) BAHASA JERMAN    1PA 2PB 3PB          Isnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.00 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.00 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH PEND. ISLAM GEOGRAFI PENDIDIKAN SENI VISUAL PJPK ASAS SAINS KOMPUTER (ASK)  @ REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT)    1PB 1PI / 2PI/ 3PI 2PD        Isnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Rabu – Khamis  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS SEJARAH PEND. ISLAM GEOGRAFI PENDIDIKAN SENI VISUAL PJPK REKABENTUK TEKNOLOGI (RBT)  1PC 1PK 1 PD  1PG/ 2PG/ 3PG 1PP/ 2PP/ 3PP 1PS/ 2PS/ 3PS 1PW/ 2PW/ 3PW      Isnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Rabu – Khamis  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
PAKEJ MATA PELAJARAN TING. 4 (2023/ 2024)
TERAS @  WAJIBELEKTIFKELASJADUAL PDPC HARIAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM PJPK  FIZIK   KIMIA   BIOLOGI   MATEMATIK TAMBAHAN4 PB   STEM AIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM PJPK  FIZIK   KIMIA   MATEMATIK TAMBAHAN   GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL (GKT)4PG   STEM BIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH P. ISLAM/P.MORAL SAINS PJPKPRINSIP PERAKAUNAN   MATEMATIK TAMBAHAN   SAINS KOMPUTER  4PI   STEM CIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPK  PRINSIP PERAKAUNAN   EKONOMI   TASAWWUR ISLAM    4PP   KEMANUSIAANIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPKPERNIAGAAN   TASAWWUR ISLAM   PENDIDIKAN SENI VISUAL  4PS   KEMANUSIAANIsnin : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Selasa : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.00 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.00 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.  
TERAS @  WAJIBELEKTIFKELASJADUAL PDPC HARIAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPK  PENDIDIKAN SENI VISUAL  4PW   KEMANUSIAANIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Rabu – Khamis Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.  
KELAS BAHASA JERMAN TING. 4 (2023/2024)
  BAHASA JERMAN (PDPC DI LUAR WAKTU)    MURID-MURID TING. 4 YANG MENDAFTAR KELAS BAHASA JERMAN  Isnin : Waktu Kelas : 3.00 – 4.30 ptg  
PAKEJ MATA PELAJARAN TING. 5 (2023/2024)
TERAS @  WAJIBELEKTIFKELASJADUAL PDPC HARIAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM PJPK  FIZIK   KIMIA   BIOLOGI / SAINS KOMPUTER   MATEMATIK TAMBAHAN5 PB   STEM AIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM PJPK  FIZIK   KIMIA   MATEMATIK TAMBAHAN   GKT/ PRINSIP PERAKAUNAN5PG   STEM BIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH SAINS PEND. ISLAM PJPKPRINSIP PERAKAUNAN   EKONOMI   SAINS KOMPUTER/ PENDIDIKAN SENI VISUAL5PI   KEMANUSIAANIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh
TERAS @  WAJIBELEKTIFKELASJADUAL PDPC HARIAN
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPK  PRINSIP PERAKAUNAN   TASAWWUR ISLAM   PERNIAGAAN    5PP   KEMANUSIAANIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPK  TASAWWUR ISLAM   PENDIDIKAN SENI VISUAL      5PS   KEMANUSIAANIsnin : Waktu PdPc : 7.30 pg – 2.00 ptg Selasa : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Rabu  : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Khamis : Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh
BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS MATEMATIK SEJARAH PEND. ISLAM SAINS PJPK  PENDIDIKAN SENI VISUAL      5PW   KEMANUSIAANIsnin – Selasa Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.30 ptg Rabu – Khamis Waktu PdPc : 7.30 pg – 1.00 ptg Jumaat : Waktu PdPc : 7.30 pg – 12.30 tgh.  
KELAS BAHASA JERMAN TING. 5 (2023/2024)
  BAHASA JERMAN (PDPC DI LUAR WAKTU)    MURID-MURID TING. 5 YANG MENDAFTAR KELAS BAHASA JERMAN  Khamis Waktu Kelas : 3.00 – 4.30 ptg