Statistik

BILANGAN MURID 2020

Lelaki Perempuan Ragu Tiada Maklumat Jumlah
327 343 0 0 670

 

Jenis Kaum Jantina Jumlah
Lelaki Perempuan Ragu Tiada Maklumat
TIADA MAKLUMAT 0 0 0 0 0
MELAYU 324 338 0 0 662
CINA 0 1 0 0 1
INDIA 1 0 0 0 1
SIKH 0 0 0 0 0
ETNIK SABAH 0 0 0 0 0
BAJAU 1 1 0 0 2
DUSUN 0 2 0 0 2
KADAZAN 1 1 0 0 2
*sumber APDM :5 Februari 2020

BILANGAN GURU 2020

 

BIL

 

GRED DG

BILANGAN PENYANDANG

2019

BILANGAN PENYANDANG

JUN 2020

BILANGAN PENYANDANG

DIS 2020

1 GURU DG 54 2
2 GURU DG 52 5
3 GURU DG 48 15
4 GURU DG 44 31
6 GURU DG 41 7
JUMLAH KESELURUHAN 60

 

BILANGAN AKP 2020

BIL JAWATAN BILANGAN
1 PEMBANTU TADBIR 3
2 PEMBANTU MAKMAL 7
3 JURUTEKNIK KOMPUTER 1