Statistik

BILANGAN MURID 2024

Tingkatan Jumlah Kelas Jumlah Tiada Maklumat Aliran Jumlah Lelaki Jumlah Perempuan Jumlah Tiada Jantina Jumlah Beragama Islam Jumlah Bukan Beragama Islam Jumlah Tiada Maklumat Agama Jumlah Tiada Maklumat Kaum Jumlah Murid
TINGKATAN SATU 9 0 162 139 0 297 4 0 0 301
TINGKATAN DUA 7 0 118 111 0 228 1 0 0 229
TINGKATAN TIGA 6 0 107 93 0 200 0 0 0 200
TINGKATAN EMPAT 6 0 70 86 0 155 1 0 0 156
TINGKATAN LIMA 6 0 66 72 0 136 2 0 0 138
Jumlah 34 0 523 501 0 1016 8 0 0 1024
*sumber APDM : 14 mei 2024