PLD Putrajaya

Program Pembangunan Bola Sepak Negara atau National Football Development Program (NFDP) adalah sebuah program untuk meningkatkan kualiti bola sepak negara dengan melatih pemain dari peringkat akar umbi. Secara tidak lansung, program ini mampu menghasilkan pemain bertaraf dunia yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa.

Program ini melatih pemain dari seluruh negara melalui pusat-pusat kecemerlangan seperti:

  • Akademi Tunas (Umur 7-12 Tahun)
  • Pusat Latihan Daerah (Umur 13-17 Tahun)
  • Sekolah Sukan Negeri (Umur 13-17 Tahun)
  • Sekolah Sukan Malaysia (Umur 13-17 Tahun)
  • Akademi Mokhtar Dahari (Umur 13-17 Tahun)

Setiap tahun, pemilihan pemain akan dibuat dari kalangan ahli NFDP untuk diketengahkan dalam pertandingan di peringkat nasional dan antarabangsa. 

Sistem Pengurusan Akademi NFDP ini membolehkan pemain didaftarkan dan dipilih untuk sebarang pertandingan dengan lebih mudah. Data pemain di setiap pusat boleh dicari dan dipilih mengikut kriteria yang bersesuaian dengan pertandingan yang akan dianjurkan.