SEMAKAN MAKLUMAT VLE PELAJAR SMKPP9(1)

No. Kad Pengenalan: Katalaluan :

sila masukkan no.kad pengenalan (12digit) anda pada ruangan 'No.Kad Pengenalan'

sila masukkan sekali lagi no.kad pengenalan (12digit) anda pada ruangan 'Katalaluan'

contoh : 000724101709

contoh : 971122145578