TS25

Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti.

Mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025

TS25 adalah satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui :

  • Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
  • Disokong pimpian yang berkualiti/ berwawasan
  • Guru yang berkompeten dan beraspirasi tinggi
  • Komitmen komuniti yang padu

 

 

MODUL-MODUL PROGRAM TS25

MODUL FOKUS TINDAKAN
1 PEMIMPIN BERKUALITI SENIOR LEADER TEAM (SLT)
2 MENERAJUI KEPIMPINAN SENIOR LEADER TEAM (SLT)
3 MENERAJUI PDPC MIDDLE LEADER TEAM (GKMP)
4 PERSEKITARAN PEMBELAJARAN POSITIF MIDDLE LEADER TEAM (GKMP)
5 PENILAIAN DAN REFLEKSI SLT & MLT
 

6

KEFAHAMAN MELALUI REKA BENTUK 3.0 (KmR) (PROJECT BASED LEARNING) MIDDLE LEADER TEAM (GKMP)
7 DIGITAL TOOLS MIDDLE LEADER TEAM (GKMP)
 

 

 

8

PEMBELAJARAN BERMAKNA (DEEP LEARNING) (6C)  

 

MIDDLE LEADER TEAM (GKMP)

(AMALAN PBD, AMALAN PERTIMBANGAN PROFESIONAL, AMALAN PENTAKSIRAN PROFESIONAL, AMALAN PEMANTAUAN PROFESIONAL)

 

 

PERANCANGAN PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI PInTas 2020

 

PROGRAM TS25 : BIMBINGAN INSTRUKSIONAL MELALUI MODEL

“ THE IMPACT CYCLE ”