Project Based Learning

PBL – Project Based Learning merupakan satu
kaedah pengajaran & pembelajaran terkini yang
menekankan kepada menggalakkan murid
mempelajari sesuatu melalui pengalaman,
pemerhatian dan percubaan. Ini secara langsung
memberi peluang kepada murid untuk menunjukkan
keupayaan diri dan mewujudkan kemahiran sosial
di kalangan mereka.

SMKPP9(1) telah melaksana PBL
dari tahun 2017 bagi tingkatan 1 dan teruskan pada
tahun 2018 bagi tingkatan 2. Tahun 2019, PBL akan
dilaksanakan bagi semua peringkat menengah rendah
iaitu Tingkatan 1, Tingkatan 2 & Tingkatan 3.

One Reply to “Project Based Learning”

Leave a Reply

Your email address will not be published.